2900 LILII ZŁOŻYLIŚMY MATCE BOŻEJ W FATIMIE. DZIĘKUJEMY BARDZO!Szanowni Państwo

Z radością informujemy, że druga edycja naszej wspólnej inicjatywy pod nazwą „Twoja lilia w Fatimie” zakończyła się sukcesem. W 102. rocznicę Cudu Słońca, 13 października 2019 roku w Fatimie nasi przedstawiciele złożyli przed obliczem Fatimskiej Pani 2900 przepięknych lilii.

W imieniu wszystkich uczestników akcji, do fatimskiej Kaplicy Objawień przekazaliśmy także ozdobny zwój z nazwiskami Ofiarodawców. Zdjęcia oraz film dokumentujące finał akcji opublikujemy niebawem na stronie PiotrSkarga.pl w dziale Kampanie.

Nie ustajemy w modlitwie i zawierzaniu naszych spraw Matce Najświętszej. Nasze ofiary serca kierujemy do Niej jako wynagrodzenie za coraz brutalniejsze akty prześladowania chrześcijan, bluźnierstwa i zniewagi, które na polskiej ziemi popełniane są wobec Jej Syna i bezpośrednio wobec Maryi. Prosimy też o Jej wstawiennictwo w sprawach naszego narodu, naszych bliźnich oraz nas samych.

Wszystkich Państwa, którzy chcą zaangażować się w to dzieło, jak również propagować z nami Orędzie Matki Bożej z Fatimy, zapraszamy na stronę

rozaniec.org.pl


Na niej właśnie mają Państwo możliwość dołączenia do naszej akcji propagującej modlitwę różańcową i tym samym otrzymania wszelkich potrzebnych łask dla siebie oraz bliskich.

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi
2874
tyle lilii ofiarujemy w Kaplicy Objawień w Fatimie
Biała lilia, czyli czystość
i majestat
Lilia to kwiat niezwykły i jeden z najbardziej znanych symboli Maryjnych. Jej biały kolor od wieków symbolizuje czystość, niewinność i dziewictwo, a także niezwykły majestat, chwałę i doskonałość. Dlatego też z tym pięknym, Maryjnym kwiatem związana jest nasza kampania.
Tak, chcę ofiarować lilię
Matce Bożej
Twoje nazwisko
w Kaplicy Objawień w Fatimie
To nie wszystko! Jeśli tylko chcesz, oprócz tego, że ofiarujesz swoją lilię Matce Bożej, Twoje nazwisko może znaleźć się w Kaplicy Objawień w Fatimie – świętym miejscu, gdzie ponad 100 lat temu Maryja objawiła się trojgu pastuszkom.
Wystarczy, że odmówisz Akt poświęcenia się Niepokalanej św. Maksymiliana Marii Kolbego, który znajduje się na dole tej strony. W ten sposób zawierzysz Maryi siebie i swoich bliskich. Nazwiska wszystkich uczestników akcji zapiszemy na ozdobnym zwoju, który wraz z liliami 13 października 2019 roku zawieziemy do Fatimskiego Sanktuarium.
Podaruj lilię Fatimskiej Pani
Zapraszamy do udziału nowej odsłonie akcji: Twoja lilia w Fatimie. Aby podkreślić czystość i świętość Maryi, ale też wynagrodzić wszelkie zniewagi i bluźnierstwa wyrządzone Jej Niepokalanemu Sercu, chcemy oddać cześć Fatimskiej Pani i ofiarować Jej tysiące białych lilii.
Taką lilię możemy przekazać również w Twoim imieniu! Co ważne, to Ty decydujesz, ile kwiatów już 13 października 2019 roku, w 102. rocznicę Cudu Słońca, podczas którego Najświętsza Maryja Panna potwierdziła prawdziwość Swojego przesłania wobec dziesiątek tysięcy wiernych, ofiarujemy za Ciebie w Sanktuarium w Fatimie. Na wszystkie zamówienia czekamy tylko do 9 pażdziernika 2019 roku.
Kliknij tutaj
i wyślij Twoją lilię do Fatimy!
Niezwykły e-book Fatimska Pani
Każdy uczestnik naszej kampanii otrzyma również, wyjątkowy e-book Fatimska Pani. To 48-stronicowa publikacja, dzięki której:
  • dowiesz się więcej o objawieniach Matki Bożej i Tajemnicach Fatimskich,
  • poznasz Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca,
  • przekonasz się, w jaki sposób propagujemy Orędzie Fatimskie wśród Polaków.
Tak uczciliśmy jubileusz stulecia Objawień w Fatimie
W 2017 roku obchodziliśmy Jubileusz 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Chcąc upamiętnić to niezwykłe wydarzenie, ofiarowaliśmy Fatimskiej Pani okazały bukiet 10 000 białych lilii. Akcję wsparło niemal 100 000 osób. Rok później w imieniu niemal 600 czcicieli Fatimskiej Pani, ofiarowaliśmy Maryi piękny bukiet z 1600 lilii, a w maju 2019 roku kolejne 3373 kwiaty. Łącznie do tej pory wierni z całej Polski podarowali Matce Bożej 14 973 lilie.
Nasze akcje, w których propagujemy Orędzie Matki Bożej, spotykają się z uznaniem opiekunów fatimskiego sanktuarium. – W imieniu Rektora Sanktuarium Fatimskiego, ks. Carlosa Cabecinhasa chcemy podziękować za piękne i ważne inicjatywy związane z Objawieniami w Fatimie. – czytamy w podziękowaniach.
Dołącz do akcji Twoja lilia w Fatimie
Akt poświęcenia się Niepokalanej św. Maksymiliana Kolbe
Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza. Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.
Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: "Ona zetrze głowę twoją", jako też: "Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie", abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się ...
zobacz całość »
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Copyright by Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi