Kampania zakończona sukcesem!Z wielką radością pragniemy poinformować, że kolejna edycja kampanii „Twoja lilia w Fatimie” zakończyła się wielkim sukcesem. Tym razem w imieniu wiernych z Polski mamy przyjemność złożyć w Kaplicy Objawień w Fatimie aż 3139 białych lilii! Jest to równocześnie rekordowa liczba kwiatów, które za sprawą tej internetowej kampanii możemy podarować Matce Bożej, dlatego tym bardziej dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to wielkie dzieło. Imiona i nazwiska uczestników akcji, którzy wyrazili taką chęć, już niedługo trafią na ozdobny zwój, który wraz z liliami złożymy w Fatimskim Sanktuarium.

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi
3146
tyle lilii ofiarujemy w Kaplicy Objawień w Fatimie
Biała lilia, czyli czystość
i majestat
Lilia to kwiat niezwykły i jeden z najbardziej znanych symboli Maryjnych. Jej biały kolor od wieków symbolizuje czystość, niewinność i dziewictwo, a także niezwykły majestat, chwałę i doskonałość. Dlatego też z tym pięknym, Maryjnym kwiatem związana jest nasza kampania.
Tak, chcę ofiarować lilię
Matce Bożej
Twoje nazwisko
w Kaplicy Objawień w Fatimie
To nie wszystko! Jeśli tylko chcesz, oprócz tego, że ofiarujesz swoje lilie Matce Bożej, Twoje imię i nazwisko może znaleźć się w Kaplicy Objawień w Fatimie – świętym miejscu, gdzie ponad 100 lat temu Maryja objawiła się trojgu pastuszkom.
Jak to zrobić?
Odmów Akt poświęcenia się Niepokalanej św. Maksymiliana Marii Kolbego, który znajduje się na dole tej strony. W ten sposób zawierzysz Maryi siebie i swoich bliskich. Nazwiska wszystkich uczestników akcji zapiszemy na ozdobnym zwoju, który wraz z liliami 6 października 2020 roku złożymy w Fatimskim Sanktuarium.
Podaruj lilię Fatimskiej Pani
Zapraszamy do udziału nowej odsłonie akcji: Twoja lilia w Fatimie. Aby podkreślić czystość i świętość Maryi, ale też wynagrodzić wszelkie zniewagi i bluźnierstwa wyrządzone Jej Niepokalanemu Sercu, chcemy oddać cześć Fatimskiej Pani i ofiarować Jej tysiące białych lilii.
Taką lilię możemy przekazać również w Twoim imieniu! Co ważne, to Ty decydujesz, ile kwiatów już 6 października 2020 roku, tuż przed 103. rocznicą Cudu Słońca, podczas którego Najświętsza Maryja Panna potwierdziła prawdziwość Swojego przesłania wobec dziesiątek tysięcy wiernych, ofiarujemy za Ciebie w Sanktuarium w Fatimie. Na wszystkie zamówienia czekamy tylko do 24 września 2020 roku.
Kliknij tutaj
i wyślij Twoją lilię do Fatimy!
Niezwykły e-book Fatimska Pani
Każdy uczestnik naszej kampanii otrzyma również wyjątkowy e-book Fatimska Pani. To 48-stronicowa publikacja, dzięki której:
  • dowiesz się więcej o objawieniach Matki Bożej i Tajemnicach Fatimskich,
  • poznasz Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca,
  • przekonasz się, w jaki sposób propagujemy Orędzie Fatimskie wśród Polaków.
Tak uczciliśmy jubileusz stulecia Objawień w Fatimie
W 2017 roku obchodziliśmy Jubileusz 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Chcąc upamiętnić to niezwykłe wydarzenie, ofiarowaliśmy Fatimskiej Pani okazały bukiet 10 000 białych lilii. Akcję wsparło niemal 100 000 osób. Wsłuchując się w prośby naszych Przyjaciół i Darczyńców, w kolejnych latach wznawialiśmy akcję. Tak było też i w tym roku! Łącznie do tej pory wierni z całej Polski podarowali Matce Bożej 20 986 lilii!
Nasze akcje, w których propagujemy Orędzie Matki Bożej, spotykają się z uznaniem opiekunów fatimskiego sanktuarium.W imieniu Rektora Sanktuarium Fatimskiego, ks. Carlosa Cabecinhasa chcemy podziękować za piękne i ważne inicjatywy związane z Objawieniami w Fatimie – czytamy w podziękowaniach.
Edycja 2017
Edycja 2019
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Copyright by Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi